Material: brass

Threaded adapter hexagonal:
Outside thread M16 x 1,5 - M50 x 1,5
Inside thread M10 x 1,5 - M42 x 1,5

 

Threaded adapter round with grooves:
Outside thread M50 x 1,5 - M100 x 1,5
Inside thread M10 x 1,5 - M80 x 1,5

X = available combinations

Threaded adapters hexagonal:

Outside and inside thread
M 16
x1,5
M 20
x1,5
M 24
x1,5
M 25
x1,5
M 26
x1,5
M 30
x1,5
M 33
x1,5
M 36
x1,5
M 38
x1,5
M 42
x1,5
M 48
x1,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
  X X
    X
    X

 

 

Threaded adapters round with grooves:

Outside and insinde
thread

M 50
x1,5
M 55
x1,5
M60
x1,5
M80
x1,5
M100
x1,5
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
  X X X X
    X X X
      X X
        X